"Vi khuẩn hoạt động trên chất thải hữu cơ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Vi khuẩn hoạt động trên chất thải hữu cơ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vi khuẩn hoạt động trên chất thải hữu cơ." tiếng anh câu này dịch: Bacteria act on organic waste .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login