"Bài báo đã bị cắt giảm nghiêm trọng bởi một số nhà phê bình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bài báo đã bị cắt giảm nghiêm trọng bởi một số nhà phê bình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài báo đã bị cắt giảm nghiêm trọng bởi một số nhà phê bình." câu này dịch sang tiếng anh là: The article was severely cut up by some critics.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login