"Quân đội bị đánh bại đã quay trở lại thành trì của nó trên núi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Quân đội bị đánh bại đã quay trở lại thành trì của nó trên núi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quân đội bị đánh bại đã quay trở lại thành trì của nó trên núi." dịch sang tiếng anh: The defeated army slunk back to its strongholds in the mountains.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login