"Sabrina không có sự phù phiếm nên thường liên quan đến phụ nữ xinh đẹp." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Sabrina không có sự phù phiếm nên thường liên quan đến phụ nữ xinh đẹp." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sabrina không có sự phù phiếm nên thường liên quan đến phụ nữ xinh đẹp." dịch sang tiếng anh là: Sabrina had none of the vanity so often associated with beautiful women.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login