"Trong suốt các cuộc đàm phán, Hurst và Jevons có những quan điểm trái ngược nhau." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Trong suốt các cuộc đàm phán, Hurst và Jevons có những quan điểm trái ngược nhau." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong suốt các cuộc đàm phán, Hurst và Jevons có những quan điểm trái ngược nhau." tiếng anh câu này dịch: Throughout the negotiations Hurst and Jevons took opposing views.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login