"Điều này nghe có vẻ đáng ngờ giống như một nỗ lực để thoát khỏi tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Điều này nghe có vẻ đáng ngờ giống như một nỗ lực để thoát khỏi tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều này nghe có vẻ đáng ngờ giống như một nỗ lực để thoát khỏi tôi." tiếng anh dịch: This sounded suspiciously like an attempt to get rid of me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login