"Isobel gật đầu, đôi môi cô nén lại." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Isobel gật đầu, đôi môi cô nén lại." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Isobel gật đầu, đôi môi cô nén lại." câu này tiếng anh là: Isobel nodded, her lips compressed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login