"Họ đang làm việc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Họ đang làm việc." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang làm việc." câu này tiếng anh dịch: They were on the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login