"Tôi đã ngạc nhiên bởi sự nhanh chóng của họ đến." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi đã ngạc nhiên bởi sự nhanh chóng của họ đến." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã ngạc nhiên bởi sự nhanh chóng của họ đến." tiếng anh là: I was surprised by the speediness of their arrival.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login