"Bom đã quét sạch ngôi làng của họ khỏi bản đồ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bom đã quét sạch ngôi làng của họ khỏi bản đồ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bom đã quét sạch ngôi làng của họ khỏi bản đồ." dịch câu này sang tiếng anh là: The bomb wiped their village off the map.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login