"Tôi không thể lấy sách trên kệ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi không thể lấy sách trên kệ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể lấy sách trên kệ." câu này tiếng anh dịch: I can't get at the book on the shelf.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login