"Chương trình được làm mới khác với hầu hết các triển lãm nghệ thuật hiện đại." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chương trình được làm mới khác với hầu hết các triển lãm nghệ thuật hiện đại." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình được làm mới khác với hầu hết các triển lãm nghệ thuật hiện đại." dịch sang tiếng anh: The show is refreshingly different from most exhibitions of modern art.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login