"Tôi không tự tin vào bản thân mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi không tự tin vào bản thân mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không tự tin vào bản thân mình." dịch sang tiếng anh là: I didn't have any confidence in myself.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login