"Những người đàn ông tuyên bố họ đã là nạn nhân vì hoạt động chính trị của họ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Những người đàn ông tuyên bố họ đã là nạn nhân vì hoạt động chính trị của họ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người đàn ông tuyên bố họ đã là nạn nhân vì hoạt động chính trị của họ." câu này tiếng anh là: The men claim they have been victimized because of their political activity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login