"Trước khi anh ta bốn mươi tuổi, anh ta đã tích lũy được một gia tài lớn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Trước khi anh ta bốn mươi tuổi, anh ta đã tích lũy được một gia tài lớn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trước khi anh ta bốn mươi tuổi, anh ta đã tích lũy được một gia tài lớn." câu này tiếng anh dịch: Before he was forty he amassed a large fortune.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login