"Cô dâu ở lại purdah cho đến khi cưới." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cô dâu ở lại purdah cho đến khi cưới." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô dâu ở lại purdah cho đến khi cưới." dịch câu này sang tiếng anh: The bride remains in purdah until the wedding.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.