"Có phải đó là cách duy nhất ra khỏi đây? anh hỏi, giật ngón tay cái ở cửa." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Có phải đó là cách duy nhất ra khỏi đây? anh hỏi, giật ngón tay cái ở cửa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Có phải đó là cách duy nhất ra khỏi đây?' anh hỏi, giật ngón tay cái ở cửa." dịch sang tiếng anh: 'Is that the only way out of here?' he asked, jerking a thumb at the door.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login