"Khu vực này được rắc các hồ nhỏ." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Khu vực này được rắc các hồ nhỏ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khu vực này được rắc các hồ nhỏ." tiếng anh câu này là:This region is sprinkled with small lakes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login