"Các nhà báo đã bắn phá cặp vợ chồng bằng câu hỏi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các nhà báo đã bắn phá cặp vợ chồng bằng câu hỏi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà báo đã bắn phá cặp vợ chồng bằng câu hỏi." câu này dịch sang tiếng anh:Journalists bombarded the couple with questions .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login