"Chúng tôi đã phải trì hoãn anh ta bằng cách nào đó." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chúng tôi đã phải trì hoãn anh ta bằng cách nào đó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã phải trì hoãn anh ta bằng cách nào đó." tiếng anh dịch: We've got to stall him somehow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login