"Dâu tây của tôi vụ mùa tháng sáu hoặc tháng bảy." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Dâu tây của tôi vụ mùa tháng sáu hoặc tháng bảy." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dâu tây của tôi vụ mùa tháng sáu hoặc tháng bảy." dịch sang tiếng anh là: My strawberries crop in June or July.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login