"Chúng tôi sẽ bắt đầu một loạt các bài thuyết trình để giúp công chúng hiểu đầy đủ về hệ thống của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi sẽ bắt đầu một loạt các bài thuyết trình để giúp công chúng hiểu đầy đủ về hệ thống của chúng tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ bắt đầu một loạt các bài thuyết trình để giúp công chúng hiểu đầy đủ về hệ thống của chúng tôi." câu này tiếng anh dịch: We will begin a series of presentations to help the public fully understand our system.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login