"Bạn không có điều kiện leo lên vườn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bạn không có điều kiện leo lên vườn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không có điều kiện leo lên vườn." dịch sang tiếng anh là: You must on no condition climb into the garden.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login