"Trong một khoảnh khắc vô duyên, anh đã cho đi những bí mật quan trọng nhất." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Trong một khoảnh khắc vô duyên, anh đã cho đi những bí mật quan trọng nhất." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong một khoảnh khắc vô duyên, anh đã cho đi những bí mật quan trọng nhất." tiếng anh câu này dịch: In an unguarded moment, he gave away most important secrets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login