"Các nhà công nghiệp không thể đủ khả năng để bị xiềng xích bởi ý thức hệ của các chính trị gia." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các nhà công nghiệp không thể đủ khả năng để bị xiềng xích bởi ý thức hệ của các chính trị gia." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà công nghiệp không thể đủ khả năng để bị xiềng xích bởi ý thức hệ của các chính trị gia." dịch câu này sang tiếng anh: Industrialists can not afford to be shackled by the ideologies of politicians.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login