"Ông đã bị trục xuất vì đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông đã bị trục xuất vì đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã bị trục xuất vì đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc." câu này tiếng anh là: He was expelled for making racist remarks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login