"Dưới sự chỉ đạo của Thompson, trường đã phát triển danh tiếng quốc tế." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Dưới sự chỉ đạo của Thompson, trường đã phát triển danh tiếng quốc tế." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dưới sự chỉ đạo của Thompson, trường đã phát triển danh tiếng quốc tế." tiếng anh là: Under Thompson's direction, the college has developed an international reputation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login