"Tôi không tạo thói quen kiểu này." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi không tạo thói quen kiểu này." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không tạo thói quen kiểu này." tiếng anh câu này dịch: I don't make a habit of this sort of thing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login