"Mỗi nhân viên mang hành lý tâm lý của mình đến nơi làm việc." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Mỗi nhân viên mang hành lý tâm lý của mình đến nơi làm việc." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mỗi nhân viên mang hành lý tâm lý của mình đến nơi làm việc." dịch câu này sang tiếng anh là: Each employee brings his or her own psychological baggage to the workplace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login