"Tất cả các cuộc hẹn với các chức vụ quân sự và hành chính là trong món quà của nhà vua." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tất cả các cuộc hẹn với các chức vụ quân sự và hành chính là trong món quà của nhà vua." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các cuộc hẹn với các chức vụ quân sự và hành chính là trong món quà của nhà vua." câu này tiếng anh là: All appointments to military and administrative posts were in the gift of the king.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login