"Phiến quân không được trang bị đầy đủ để đối phó với vũ khí và lực lượng phương Tây." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Phiến quân không được trang bị đầy đủ để đối phó với vũ khí và lực lượng phương Tây." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phiến quân không được trang bị đầy đủ để đối phó với vũ khí và lực lượng phương Tây." dịch sang tiếng anh là: The rebels were ill-equipped to cope with Western weapons and forces.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login