"Hòn đảo được nối với đất liền bằng một đường đắp cao." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hòn đảo được nối với đất liền bằng một đường đắp cao." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hòn đảo được nối với đất liền bằng một đường đắp cao." câu này tiếng anh dịch: The island is joined to the mainland by a causeway.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login