"Quan sát cách những người trong nhóm tương tác." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Quan sát cách những người trong nhóm tương tác." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quan sát cách những người trong nhóm tương tác." tiếng anh câu này dịch: Observe how the people in the group interact.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login