"Cảm ơn rất nhiều vì đã rất hiểu về tất cả những điều này - tôi nợ bạn một lần!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cảm ơn rất nhiều vì đã rất hiểu về tất cả những điều này - tôi nợ bạn một lần!" tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảm ơn rất nhiều vì đã rất hiểu về tất cả những điều này - tôi nợ bạn một lần!" câu này tiếng anh dịch: Thanks a lot for being so understanding about all this - I owe you one!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login