"Đèn rọi không hiệu quả trong sương mù." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đèn rọi không hiệu quả trong sương mù." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đèn rọi không hiệu quả trong sương mù." tiếng anh câu này dịch: The searchlights were ineffectual in the fog.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login