"Nếu bạn kiếm được 20.000 đô la mỗi năm, thì bạn có thể được thế chấp 60.000 đô la." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Nếu bạn kiếm được 20.000 đô la mỗi năm, thì bạn có thể được thế chấp 60.000 đô la." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn kiếm được 20.000 đô la mỗi năm, thì bạn có thể được thế chấp 60.000 đô la." câu này dịch sang tiếng anh là: If you earn $20,000 per year, then you may be able to get a mortgage of $60,000.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login