"Họ vừa mua một căn nhà bốn phòng ngủ mới ở Edinburgh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Họ vừa mua một căn nhà bốn phòng ngủ mới ở Edinburgh." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ vừa mua một căn nhà bốn phòng ngủ mới ở Edinburgh." tiếng anh là: They've just bought a new four-bedroomed house in Edinburgh.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login