"Các ngân hàng đã cam kết tăng lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các ngân hàng đã cam kết tăng lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các ngân hàng đã cam kết tăng lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí." tiếng anh dịch: The banks have committed themselves to boosting profits by slashing costs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login