"Hoa Kỳ đã tìm cách cô lập Cuba cả về kinh tế và chính trị." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Hoa Kỳ đã tìm cách cô lập Cuba cả về kinh tế và chính trị." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hoa Kỳ đã tìm cách cô lập Cuba cả về kinh tế và chính trị." câu này dịch sang tiếng anh:The US has sought to isolate Cuba both economically and politically.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login