"Cô mỉm cười với một sự độc đáo phi thường." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô mỉm cười với một sự độc đáo phi thường." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô mỉm cười với một sự độc đáo phi thường." tiếng anh là: She smiled with an extraordinary niceness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login