"Khói nấu ăn có thể kích hoạt báo động." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Khói nấu ăn có thể kích hoạt báo động." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khói nấu ăn có thể kích hoạt báo động." tiếng anh dịch: Cooking fumes may activate the alarm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login