"Tất nhiên, anh nói, làm cô bẽ mặt." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tất nhiên, anh nói, làm cô bẽ mặt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Tất nhiên,' anh nói, làm cô bẽ mặt." tiếng anh câu này dịch: 'Of course,' he said, humouring her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login