"Những đôi giày này không thấm nước." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Những đôi giày này không thấm nước." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những đôi giày này không thấm nước." câu này tiếng anh là: These shoes are waterproof.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login