"Các sinh viên của trường đại học của chúng tôi tổng cộng hai ngàn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các sinh viên của trường đại học của chúng tôi tổng cộng hai ngàn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các sinh viên của trường đại học của chúng tôi tổng cộng hai ngàn." câu này dịch sang tiếng anh:The students of our college total two thousand.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login