"Các công tố muốn có thêm thời gian để chuẩn bị trường hợp của họ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các công tố muốn có thêm thời gian để chuẩn bị trường hợp của họ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công tố muốn có thêm thời gian để chuẩn bị trường hợp của họ." tiếng anh dịch: The prosecution wanted more time to prepare their case.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login