"Tôi thích sự sống động của nhân vật của cô ấy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi thích sự sống động của nhân vật của cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích sự sống động của nhân vật của cô ấy." dịch câu này sang tiếng anh là: I like the vibrancy of her character.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login