"Cô ấy đã giảm xuống còn 61 kg." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô ấy đã giảm xuống còn 61 kg." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã giảm xuống còn 61 kg." dịch sang tiếng anh: She slimmed down to a healthy 61 kilos.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login