"Anh ấy là một chuyên gia trong việc làm cho mọi thứ ra khỏi rác." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ấy là một chuyên gia trong việc làm cho mọi thứ ra khỏi rác." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy là một chuyên gia trong việc làm cho mọi thứ ra khỏi rác." tiếng anh câu này dịch: He's an expert at making things out of junk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login