"Họ đã viết nhiều số khác nhau trên một tờ giấy lớn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Họ đã viết nhiều số khác nhau trên một tờ giấy lớn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã viết nhiều số khác nhau trên một tờ giấy lớn." câu này tiếng anh dịch: They wrote various numbers on a large sheet of paper.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login