"Cái nóng làm da họ đau nhói." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cái nóng làm da họ đau nhói." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cái nóng làm da họ đau nhói." câu này dịch sang tiếng anh là: The heat seared their skin.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.